Regulamin określa zasady dokonywania zakupów za pośrednictwem strony internetowej WADesign. Przed zakupem prosimy o zapoznanie się z treścią poniższego regulaminu.

1. Płatność – forma płatności ustalana jest indywidualnie.

2. Dostawa – cena i warunki dostawy ustalane są indywidualnie.

3. Odbiór osobisty – istnieje możliwość odbioru osobistego.

4. Czas realizacji zamówienia – ustalany jest indywidualnie.

5. Dowód zakupu – do każdego zakupu dołączamy fakturę VAT.

6. Zwrot towaru – jeśli jesteś konsumentem i dokonałeś zakupu u przedsiębiorcy, to w większości przypadków możesz odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od daty otrzymania przedmiotu (a w przypadku świadczenia usługi – od daty zawarcia umowy). Aby to zrobić, pisemnie poinformuj sprzedającego o odstąpieniu. Masz obowiązek odesłać towar (na własny koszt) w ciągu 14 dni od daty przesłania oświadczenia, a sprzedający w tym samym czasie powinien zwrócić Ci wpłaconą kwotę (cena przedmiotu + koszt wysyłki), może on jednak wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu. Co więcej, jeżeli wybrałeś sposób dostarczenia przedmiotu inny, niż najtańszy oferowany przez sprzedającego bądź też sposób dostarczenia ustalany był indywidualnie, nie jest on zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Ciebie dodatkowych kosztów.

7. Gwarancja – udzielamy gwarancji na okres 24 miesięcy, pod warunkiem eksploatacji mebli zgodnie z ich przeznaczeniem, przy normalnym obciążeniu, w warunkach nie odbiegających od typowych oraz właściwej pielęgnacji i konserwacji. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę wyrobu w okresie gwarancyjnym. Warunkiem wykonania naprawy gwarancyjnej jest dokonanie przez Klienta uzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego. W zgłoszeniu reklamacyjnym powinien znajdować się dokładny opis oraz zdjęcia usterki. Do zgłoszenia reklamacyjnego należy dołączyć dowód zakupu. Zgłoszenie reklamacyjne należy składać drogą elektroniczną. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia. Termin naprawy uzależniony jest od rodzaju usterki. Niezbędne koszty transportu wadliwego wyrobu ponosi WADesign. W przypadku stwierdzenia braku podstaw do reklamowania mebli, wszystkie koszty, łącznie z kosztami transportu oraz naprawy ponosi nabywca.

Utrata uprawnień gwarancyjnych następuje w przypadkach:

  • użytkowania mebla niezgodnie z instrukcją użytkowania;
  • użytkowania mebla niezgodnie z jego przeznaczeniem;
  • stwierdzenia niewłaściwego wykonania zabiegów czyszczenia i konserwacji;
  • stwierdzenia prób wykonania naprawy lub poprawek przez osoby nieuprawnione;
  • uszkodzeń mechanicznych.

Za wadę nie zostaną uznane:

  • dopuszczalne różnice w fakturze i odcieniu materiałów oraz drewnianych elementów drewna;
  • zmiany zachodzące naturalnie, podczas przeciętnej eksploatacji;
  • właściwości wynikające z rodzaju użytego materiału – drewno pod wpływem zmian wilgotności oraz temperatury powietrza kurczy się i rozszerza w wyniku czego mogą powstać: drobne nierówności na powierzchni mebli, pęknięcia oraz odkształcenia.

8. Ochrona danych osobowych – wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez WADesign (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.). Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz przesyłania informacji o charakterze marketingowym. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Dane osobowe chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom. Konieczne są do wywiązania się z umowy kupna – sprzedaży towarów i usług. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie WADesign. Każdy Klient, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie.

9. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz każdorazowo związany jest jego postanowieniami w chwili dokonywania zamówienia.

10. W przypadku sprzedaży mebli WADesign przez dystrybutora, przejmuje on wszelkie obowiązki wynikające z niniejszego Regulaminu.

11. W zakresie nieobjętym niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) oraz Kodeksu cywilnego chyba, że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.

*Platforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress